Utbildning

Thomas Pickelner har i flera år hållit gästföreläsningar i videojournalistik och i hur man arbetar som enmansteam vid Södertörns högskola.
Han håller även i kurser i hur man jobbar själv på fältet med video och kan skräddarsy ett upplägg som passar er bäst.

Redan idag har efterfrågan på duktiga enmansteam ökat markant och i framtiden lär det vara ett krav på de allra flesta arbetsplatserna.

Sen 2008 har Thomas jobbat professionellt som videoreporter för TV4Nyheterna och har på egen hand bevakat idrottsmästerskap och producerat dokumentärer.

 

Thomas egen utbildning

Journalistik och multimedia, Södertörns högskola 2006-2009
Europe in the world. Vidareutbildning i utrikesjournalistik med fokus på EU.
Danmarks journalisthögskola och Utrecht University of Applied Sciences . 2011-2012
Säkerhetskurs för journalister i riskområden FOJO 2014

Menu